Home Politika kvalitete
 

Politika kvalitete Print E-mail
Written by Oskar Edukos   
Thursday, 26 February 2009 21:10
There are no translations available.

Ukupni poslovni uspjeh i profesionalna afirmacija Oskar Edukosa izravno ovisi o povjerenju korisnika u kvalitetu naših usluga u cjelokupnom postupku certificiranja osoblja. Naša djelatnost otvorena je prema svima korisnicima(primarnim i sekundarnim) i prema javnosti.

Zadovoljstvo korisnika naših usluga proizlazi iz načina i kvalitete rada koji se temelji na stručnosti i suvremenim metodama andragoškog rada.

Oskar Edukos djeluje javno, nezavisno i nepristrano prema svim korisnicima usluga, koristeći standardizirane postupke odobravanja certifikacijske sheme, razvoja i održavanja certifikacijske sheme, certificiranja osoblja, praćenja certificiranog osoblja i izbora i praćenja rada suradnika u certificiranju. Kvaliteta rada jamči se i redovitim godišnjim nadzorom Nacionalne službe za ovlašćivanje Republike Hrvatske (HHA) te nadzorom EOQ.

Pod kvalitetom podrazumijevamo potpuno ispunjavanje želja korisnika te svih zainteresiranih strana, koje su pismeno utvrđene, usmeno dogovorene ili obradom marketinških podataka identificirane. Pored ispunjenja želja, potreba i zahtjeva  kupaca kvalitetu određuje i zadovoljstvo zaposlenika i suradnika, partnera, vlasnika i društvene zajednice.
 
Odgovornost za kvalitetu snosi svaki zaposlenik, vanjski suradnik i partner  u  postupku certificiranja osoblja.
                                                  
Stalno obrazovanje i usavršavanje menadžmenta, djelatnika i vanjskih suradnika  jamči da će se naši ciljevi kvalitete doseći i racionalno realizirati.  
 
Svi zaposlenici i vanjski suradnici obvezatni su surađivati u poboljšanju kvalitete naših usluga uz kvalitetno provođenje odvijanja odgovarajućih postupaka, a rješenja napisana u ovom Priručniku poštovati kao obvezatnu službenu uputu.


Zagreb,  2008-08-11

 

Ravnatelj:
Zvonimir Polanec, dipl. oec.

 

Last Updated on Sunday, 01 March 2009 18:09
 
 

Poll

Do you like our web site?
 

European Organisation for Quality

European Organisation for Quality