Home
 

Održan 10. Simpozij o kvaliteti PDF Ispis E-mail
Autor mr. sc. Miroslav Drljača   
Četvrtak, 26 Ožujak 2009 14:03

Pripremio: mr. sc. Miroslav Drljača
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Kvaliteta i procesno upravljanje radni je naziv pod kojim je u vremenu od 17. do 20. ožujka 2009. godine, u hotelu Donat u Zadru, održan 10. međunarodni Simpozij o kvaliteti u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete, a pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića. Na Simpoziju je sudjelovalo 70 znanstvenika i stručnjaka iz: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rusije, Srbije, te Hrvatske.

Simpozij je otvorio predsjednik Hrvatskog društva menadžera kvalitete Ante Jerković. U pozdravnom govoru naglasio je kako se Simpozij održava u vrijeme globalne recesije i ubrzanog ispunjavanja uvjeta za prijem Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU. Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, organizacijom 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti daje svoj znanstveni i stručni doprinos naporima Republike Hrvatske u procesu tranzicije ekonomskog i političkog okvira. Zajedno s ostalim relevantnim organizacijama i institucijama u području sustava upravljanja kvalitetom Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, dodao je Ante Jerković, spremno je podnijeti teret zadaća u podizanju razine kompetencije kadrova te kroz znanstvenu i stručnu pomoć gospodarskim subjektima te državnim organizacijama i institucijama, pomoći kako bi Republika Hrvatska u planiranoj dinamici vremena ostvarila pretpostavke za ulazak u punopravno članstvo Europske unije. Na kraju obraćanja sudionicima Simpozija Ante Jerković zahvalio je predsjedniku Republike Hrvatske na pokroviteljstvu i potpori radu Hrvatskog društva menadžera kvalitete, svim sudionicima, autorima radova, predstavnicima domaćina, medijima te pokroviteljima i sponzorima.

10. međunarodni Simpozij o kvaliteti prati Zbornik radova u kojem su publicirani znanstveni i stručni radovi prezentirani na Simpoziju.

Urednici Prof. dr. sc. Marko Bešker i mr. sc. Miroslav Drljača uredili su Zbornik radova odlučivši se za sljedeću strukturu:

Sadržaj
Predgovor

PROCESNE I PROJEKTNE ORIJENTACIJE U SUSTAVU UPRAVLJANJA KVALITETOM
Predrag Stoiljković, Bratislav Stoiljković: Karte procesa i karte toka vrijednosti
Vojislav Stoiljković, Predrag Stoiljković, Života Janković: Proces menadžmenta odnosima s kupcem
Marijan Pavlić: Uloga menadžmenta kvalitete u vođenju projekata
Marko Bešker: Upravljanje rizicima poslovanja – formula stabilnosti na tržištu
Ivan Topić: Procesni pristup u upravljanju financijskim rizicima
Diana Tadić, Tanya Šplajt-Brainović: Optimizacija poslovnih procesa u funkciji unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom
Marija Boban, Dijana Novaković, Nikolina Gaćina: Metodologija analize rizika – proces upravljanja rizikom poslovanja u okruženju digitalne ekonomije

IZGRADNJA I USAVRŠAVANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA – TRENDOVI RAZVOJA
Vojislav Stoiljković, Bratislav Stoiljković: Korektivne i preventivne mjere u integriranom sustavu menadžmenta podržane softverom
Divna Goleš, Tanja Radić Lakoš, Jasmina Sladoljev: Norma ISO 14000 u hrvatskim hotelima
Dragutin Funda: Značenje norme i normizacije u javnom sektoru
Paško Melvan: Izvješćivanje u funkciji upravljanja organizacijom
Miroslav Drljača: Razvoj kvalitete sustava upravljanja u Hrvatskoj
Zijad Skaka, Husein Krajina: Interni audit sustava kvalitete, formalizam ili pokretački mehanizam
Ivana Žilić, Petar Gardijan: Koncept modela kvalitete – vrijednosti doživljaja u turizmu

KVALITETA U ZDRAVSTVU I INTEGRACIJA U EU
Josip Čiček: Kvaliteta u zdravstvu – u svjetlu socijalne platforme EU
Marija Santini, Alenka Sirovec, Tomislav De Both, Janko Hančević, Cvjeta Mitić, Mladen Pokrajčić, Ankica Vučković, Marija Maras, Snježana Mikić, Darko Ledinski, Štefica Sodar, Paula Novak, Ivana Bukša: Proces unaprjeđenja zadovoljstva korisnika  pomagala urinarne inkontinencije

KVALITETA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I NJENIH PERFORMANSI – BITAN ČIMBENIK SUSTAVA UPRAVLJANJA
Milan Kukrika: Kako do zdrave organizacije – najbolja praksa za prevladavanje krize
Vidoje Vujić: Zadovoljstvo nositelja korporativnog upravljanja kao čimbenik kvalitete i konkurentne sposobnosti

TRŽIŠNO ORIJENTIRANA KVALITETA OBRAZOVANJA
Divna Goleš, Jelena Šišara, Zoran Ratković: Mjerenje zadovoljstva studenata kvalitetom obrazovnog procesa u visokom školstvu
Polina Bavina, Elena H. Pretrovskaya: Upravljanje magistarskim obrazovnim programima na osnovi procesnog pristupa

U Zborniku radova objavljeno je 20 znanstvenih i stručnih radova na hrvatskom jeziku, sa sažecima na hrvatskom i engleskom jeziku. Jedan rad objavljen je na ruskom jeziku. Rad Simpozija odvijao se u plenumu. Recenziju radova izvršili su Prof. dr. sc. Marko Bešker, dr. sc. Josip Čiček i mr. sc. Miroslav Drljača. Lekturu radova u Zborniku izvršile su mr. sc. Sanja Veršić, prof. i mr. sc. Iva Špoljarić. Izdavač Zbornika je OSKAR – Centar za razvoj i kvalitetu iz Zagreba.
Pored Zbornika radova objavljena je i Bibliografija simpozija o kvaliteti (1997.-2009.). Autor i urednik Bibliografije je mr. sc. Miroslav Drljača. Bibliografija sadrži jedinstven pregled svih autora i naslove njihovih radova, koji su objavljeni u zbornicima dosadašnjih 10 simpozija te predstavlja neizostavan vodič kroz literaturu o kvaliteti za sve istraživače i studente jer će im znatno olakšati istraživanje i snalaženje u literaturi.
Prvi put na nekom simpoziju u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete, a također i u praksi organiziranja simpozija i konferencija o kvaliteti u Hrvatskoj, prvog dana u radu Simpozija sudjelovali su i studenti Zadarskog sveučilišta, sa svojim profesorima.
Na prigodnoj svečanosti Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, povodom jubilarnog 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti, dodijelilo je zaslužnim pojedincima, institucijama i gospodarskim subjektima: plakete, povelje, priznanja i zahvalnice.
Osim na radnom dijelu sudionici Simpozija boravili su na poludnevnom izletu i tom prigodom obišli i razgledali znamenitosti grada Zadra.

10. međunarodni Simpozij o kvaliteti
Kvaliteta i procesno upravljanje
održan je pod visokim pokroviteljstvom:
Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića

Pokrovitelji su:
Hrvatski zavod za norme
Hrvatska gospodarska komora

Uspješnu pripremu Simpozija, pored autora i suradnika pomogli su i sponzori:
OSKAR – Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb
Zračna luka Zagreb, d.o.o., Zagreb
Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo, d.o.o., Zagreb

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete najsrdačnije zahvaljuje autorima, suradnicima, medijima, domaćinima, pokroviteljima i sponzorima.

 

Naglasci iz obraćanja predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesića udionicima 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti

Svih ovih godina svjedoci ste i sudionici nastojanja koje poduzimamo radi dovođenja političkog i gospodarskog sustava te institucionalnog okvira, u visoki stupanj kompatibilnosti sa standardima Europske unije. Na taj način stvaramo pretpostavke punopravnom članstvu u EU, što će našoj zemlji i svim njezinim građankama i građanima, otvoriti nove mogućnosti napretka. Mi smo kao zemlja, kao kulturni identitet i kao politički subjekt oduvijek pripadali Europi i njezinom kulturno političkom okviru. Sad je vrijeme da ta postignuća i materijaliziramo formalnim pristupanjem ovoj integraciji.
Proces približavanja EU, pored ostalog, podrazumijeva usvajanje i ispunjavanje europskih standarda u različitim područjima djelatnosti. Tu mislim i na ISO norme iz serije 9000 koje se odnose na sustav upravljanja kvalitetom, norme iz serije ISO 14000 koje se odnose na sustav upravljanja okolišem, ali i druge. Da bi to bilo moguće potrebno je imati obrazovane ljude, stručnjake i znanstvenike, koji te standarde razumiju, usvajaju i implementiraju u politički i gospodarski sustav Republike Hrvatske.
Izuzetno sam zadovoljan činjenicom da Republika Hrvatska raspolaže kritičnom masom znanstvenika i stručnjaka različitog profila, kojima je kvaliteta profesionalno opredjeljenje. Osobito me raduje da su naši znanstvenici i stručnjaci u području kvalitete izuzetno cijenjeni i u drugim zemljama te da i tamo teorijski i praktično djeluju na uspostavi i poboljšanju sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću i slično. Velik broj njih članovi su Hrvatskog društva menadžera kvalitete ili na neki način s njim surađuju. Njihov doprinos razvoju Republike Hrvatske od izuzetnog je značenja.
Prema stupnju certificiranosti kao mjerilu razvijenosti kvalitete neke zemlje, Hrvatska je i danas bolje pozicionirana od nekih članica EU. Što se tiče kvalitete sustava upravljanja u Hrvatskoj, kvaliteta je više prisutna u  proizvodnim gospodarskim granama nego u neproizvodnim te u organizacijama koje su više orijentirane izvozu.
Do sada ste organizirali 10 međunarodnih simpozija o kvaliteti na kojima su sudjelovala 233 autora iz 11 zemalja i Hrvatske. U zbornicima koji prate ove simpozije objavili ste 276 znanstvenih i stručnih radova. Svojim radom doprinijeli ste da kvaliteta sve više pronalazi mjesto u hrvatskom gospodarstvu, kao poslovna filozofija i pragmatički pristup.
Ja vam na tome zahvaljujem i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu.
Proglašavam 10. međunarodni Simpozij o kvaliteti otvorenim.

 

Na posebnoj svečanosti održanoj povodom 10. međunarodnog Simpozija o kvaliteti održanoj 18.03.2009. godine u hotelu Funimation u Zadru, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete zaslužnim pojedincima, institucijama i gospodarskim subjektima dodijelilo je priznanja u znak zahvalnosti na doprinosu razvoju Hrvatskog društva menadžera kvalitete, te znanstvenom i stručnom doprinosu razvoju kvalitete kao znanosti, poslovne filozofije i pragmatičkog pristupa:

PLAKETU,
Za iznimno veliki doprinos razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete i kvalitete uopće, dobili su:
-    Gospodin Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske
-    Gospodin Viktor Seitschek, predsjednik Europske organizacije za kvalitetu
-    Akademik, Nina Nikolaevna Aniskina, rektorica Državne akademije za industrijski menadžment, Yaroslavl, Russia
-    Prof. dr. sc. Marko Bešker, Oskar-Centar za razvoj i kvalitetu iz Zagreba
-    Dr. sc. Josip Čiček, Opća bolnica Bjelovar
-    mr. sc. Miroslav Drljača, Zračna luka Zagreb, d.o.o.
-    Dr. sc. Nenad Injac
-    Gospodin Ante Jerković, Zračna luka Zagreb-Ugostiteljstvo, d.o.o.
-    Dr. sc. Seka Kugler, CRO-CERT-Centar za certificiranje sustava upravljanja iz Zagreba.

Sukladno Članku 4. Pravilnika o društvenim priznanjima Hrvatskog društva menadžera kvalitete, nositelji Plakete postaju doživotnim počasnim članovima Hrvatskog društva menadžera kvalitete.

POVELJU,
Za naročite zasluge u razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete i kvalitete uopće, dobili su:
-    Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
-    Hrvatska gospodarska komora
-    Hrvatski zavod za norme
-    Hrvatska akreditacijska agencija
-    Hrvatsko društvo za kvalitetu
-    Udruga menadžera kvalitete u Bosni i Hercegovini
-    Časopis ELEKTRIKA iz Zagreba
-    Časopis KVALITET iz Beograda

PRIZNANJE,
Za značajan doprinos razvoju i djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete i kvalitete uopće, dobili su:
-    Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
-    Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Opatija
-    INTER-ING, d.o.o. iz Zagreba
-    mr. sc. Zdenko Adelsberger
-    Prof. dr. sc. Ivanka Avelini Holjevac, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
-    mr. sc. Biserka Bajzek-Brezak, Hrvatska akreditacijska agencija
-    Gospodin Željko Bunjevac, Bureau Veritas, Hrvatska
-    Branko Butorac, ing. sigurnosti – posthumno
-    Hedija Begeta, dr. vet. med., Sarajevo, BiH
-    Dr. sc. Dragutin Funda, Hrvatski zavod za norme
-    Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, Ekonomski fakultet u Zagrebu
-    Evica Milić, dip. nov., Poslovna politika, (časopis Kvalitet), Beograd
-    Ivanka Palec, Stilloeks d.o.o. (časopis Elektrika), Zagreb – posthumno
-    Dr. sc. Jakša Topić, Institut za elektroprivredu i energetiku, Zagreb
-    Prof. dr. sc. Vidoje Vujić, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija
-    Trpimir Župić, dipl. ing., Centar za kvalitetu Hrvatske gospodarske komore

ZAHVALNICU,
Za potporu u realiziranju djelatnosti Hrvatskog društva menadžera kvalitete, dobili su:
-    Autocesta Rijeka – Zagreb d.d., Zagreb
-    Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb
-    Croatia Airlines d.d., Zagreb
-    Croatia Lloyd d.d., Zagreb
-    Croatia osiguranje d.d., Zagreb
-    Hrvatska turistička zajednica
-    Hrvatski telekom, Zagreb
-    Maziva Zagreb d.o.o., Član INA grupe, Zagreb
-    Koestlin d.d., Bjelovar
-    Kraš, prehrambena industrija, d.d., Zagreb
-    Oskar, d.o.o., Centar za razvoj i kvalitetu, Zagreb
-    PIK-mesna industrija d.d., Vrbovec
-    POTOMAC d.o.o., Zagreb
-    PPK, d.d., Karlovac
-    STSI – Integrirani tehnički servisi, d.o.o., Zagreb
-    Turistička zajednica Zadarske županije
-    Turistička zajednica Zagrebačke županije
-    Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb
-    Zračna luka Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o., Zagreb

 

Na dosadašnjih 10 simpozija svojim znanstvenim i stručnim radovima sudjelovalo je ukupno 233 autora , s ukupno 276 radova. Od toga 94 autorice ili 40,34% i 139 autora ili 59,66%. Sudjelovali su autori iz 12 zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Mađarske, Makedonije, Rumunjske, Rusije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Švicarske i Hrvatske.

 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

Ažurirano Četvrtak, 26 Ožujak 2009 14:25