Interni auditor PDF Ispis E-mail
Autor Oskar Edukos   
Četvrtak, 26 Veljača 2009 21:43

Važeći certifikati Oskar edukosa za interne auditore.

 Oznaka područja/proizvoda/
kategorija osoblja
(ako je primjenjivo)
 Opis područja/proizvoda/kategorija osoblja
 HR EN ISO 9001 i 19011 Interni auditor kvalitete
 HR EN ISO 14001 i 19011 Interni auditor okoliša
 OHSAS 18001 i HR EN ISO 19011 Interni auditor zaštite zdravlja i sigurnosti
 JAR 145,
JAR OPS1 i/ili 3
HR EN ISO 19011
 Interni auditor zračnog prometa
 HR EN ISO 22000 I 19011
HACCP Codex alimentarius
 Interni auditor sigurnosti hrane
 HR EN ISO 17025 i 19011 Interni auditor labaratorija
 HR EN ISO 9001, HR EN ISO 14001,
OHSAS 18001  i 19011
 Integrirani interni auditor

 

Ažurirano Četvrtak, 26 Veljača 2009 22:08
 
 

European Organisation for Quality

European Organisation for Quality