skip to Main Content

Kvaliteta rada jamči se i redovitim godišnjim nadzorom akreditirane certifikacijske kuće ADRIACERT te nadzorom Europske organizacije za kvalitetu EOQ.

Misija

U skladu s razvitkom tokova i usavršavanju menadžmenta i zaposlenika za suvremeno poslovanje razvijati i provoditi metode i tehnike za verifikaciju osposobljenosti.

Vizija

Postati u Europi ugledna i priznata certifikacijska organizacija posebno po kvaliteti kadrova, kompetentnosti ispitivača, i suvremenosti načina rada.

EOQ

OSKAR Edukos, Ustanova za certificiranje osoblja, je od 2005. godine ovlašteni PRU Agent za Hrvatsku.

Politika kvalitete

Stalno obrazovanje i usavršavanje menadžmenta, djelatnika i vanjskih suradnika jamči da će se naši ciljevi kvalitete doseći i racionalno realizirati.

Status

Programska koncepcija temelji se na iskustvima razvijenih zemalja u ovoj djelatnosti i rezultatima istraživanja potrebnih znanja i sposobnosti menadžmenta.

Razni ispiti

Svi IN HOUSE ispiti mogu se dogovoriti sa naručiteljem usluge prema željama i mogućnosti klijenta i Oskar Edukosa.

EOQ-ov doprinos promicanju svijesti vidljiv je po činjenici da se od 1995. godine
provodi certifikacija različitih kategorija osoblja uključenog u rad sustava
upravljanja kvalitetom prema harmoniziranoj EOQ certifikacijskoj shemi.

Za uspješnu certifikaciju osobe prema bilo kojoj od navedenih kategorija potrebno je da osoba uspješno položi EOQ ispit koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela, pri čemu je preduvjet izlaska na ispit pohađana izobrazba kod jednog od agenata EOQ-a.

Područje ispitivanja:
EOQ Assistant
EOQ Quality Manager
EOQ QualityAuditor
EOQ Lead Auditor
EOQ Environmental Manager
EOQ Environmental Auditor
EOQ Occupational Health and Safety Manager
EOQ Food Safety Manager
EOQ Risk Manager
EOQ Process Manager
EOQ Management System Senior Consultant
EOQ Information Security Management System Manager
EOQ Information Security Management System Auditor
Interni auditor kvalitete
Interni auditor okoliša
Interni auditor zaštite zdravlja i sigurnosti
Interni auditor zračnog prometa
Interni auditor sigurnosti hrane
Povjerenik funkcija sukladnosti sustava upravljanja anti korupcijom
Voditelj financijskog upravljanja i kontrole
Osoba za nepravilnosti
Project Manager
Službenik za zaštitu osobnih podataka

Back To Top