skip to Main Content

Kvaliteta rada jamči se i redovitim godišnjim nadzorom akreditirane certifikacijske kuće ADRIACERT te nadzorom Europske organizacije za kvalitetu EOQ.

Misija

U skladu s razvitkom tokova i usavršavanju menadžmenta i zaposlenika za suvremeno poslovanje razvijati i provoditi metode i tehnike za verifikaciju osposobljenosti.

Vizija

Postati u Europi ugledna i priznata certifikacijska organizacija posebno po kvaliteti kadrova, kompetentnosti ispitivača, i suvremenosti načina rada.

EOQ

OSKAR Edukos, Ustanova za certificiranje osoblja, je od 2005. godine ovlašteni CC Agent za Hrvatsku.

Politika kvalitete

Stalno obrazovanje i usavršavanje menadžmenta, djelatnika i vanjskih suradnika jamči da će se naši ciljevi kvalitete doseći i racionalno realizirati.

Status

Programska koncepcija temelji se na iskustvima razvijenih zemalja u ovoj djelatnosti i rezultatima istraživanja potrebnih znanja i sposobnosti menadžmenta.

Razni ispiti

Svi IN HOUSE ispiti mogu se dogovoriti sa naručiteljem usluge prema željama i mogućnosti klijenta i Oskar Edukosa.

EOQ-ov doprinos promicanju svijesti vidljiv je po činjenici da se od 1995. godine
provodi certifikacija različitih kategorija osoblja uključenog u rad sustava
upravljanja kvalitetom prema harmoniziranoj EOQ certifikacijskoj shemi.

Back To Top