skip to Main Content

Oskar Edukos je neovisna i nepristrana organizacija u odnosu na korisnike usluga i posluje etično i jednako u svim slučajevima davanja usluga. U potpunosti odgovara za sve svoje odluke vezane uz cijeli proces certifikacije koji se odvija u skladu s propisanom dokumentacijom uz angažiranje kompetentnih stručnjaka.

Back To Top