skip to Main Content

Oskar Edukos, Ustanova za certificirano osoblje i njegovo osoblje će osigurati povjerljivost informacija do kojih dođu tijekom obavljanja radnji certificiranja osoblja. Izuzev onoga što se zahtjeva normom 17024:2012 i Opća Uredba (EU) broja 2016/679 i Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018.od 09.05.2018.godine) neće otkriti trećim, zainteresiranim stranama, bez pisanog suglasja klijenata.
Kada zakon zahtjeva da Oskar Edukos, Ustanova za certificirano osoblje učini dostupnim povjerljive informacije trećoj strani, odnosni klijent će ukoliko to nije propisano zakonom biti prethodno izvješten o informacijama koje će se dostaviti. Informacije o klijentu iz drugih izvora (podnositelje pritužbi, organa uprave) će se smatrati povjerljivim sukladno sa politikom Oskar Edukos, Ustanova za certificirano osoblje. Osoblje Oskar Edukos, Ustanova za certificirano osoblje uključuju članove Upravnog vijeća i njegovih tijela, ispitivače vanjskih organizacija ili stručnjaka koji rade za Oskar Edukos, Ustanova za certificirano osoblje. Držati će povjerljivim sve informacije do kojih dođu za vrijeme obavljanja aktivnosti certifikacije osoblja. U slučaju da se povjerljive informacije učine dostupnim ocjeniteljima EOQ i certifikacijskih kuća o tome će obavijestiti klijenta.

Back To Top