skip to Main Content

Misija

U skladu s razvitkom tokova u izobrazbi i usavršavanju menadžmenta i zaposlenika za suvremeno poslovanje razvijati i provoditi metode i tehnike za adekvatnu verifikaciju njihove osposobljenosti kroz odgovarajući sustav certificiranja osoblja.

Redovito prateći rastuća očekivanja sadašnjih i budućih klijenata i njihovo zadovoljstvo pruženim uslugama stalno unapređivati i poboljšavati procese certificiranja i donošenja shema, a prema tome zahtijevati od edukacijskih organizacija prilagođavanje i osuvremenjivanje nastavnih planova i programa te metoda njihove realizacije.

Vizija

Postati u Europi ugledna i priznata certifikacijska organizacija posebno po kvaliteti kadrova, kompetentnosti ispitivača, i suvremenosti načina rada. Biti vodeća certifikacijska organizacija u Hrvatskoj, a veoma cijenjena i priznata u regiji.

Politika kvalitete

Ukupni poslovni uspjeh i profesionalna afirmacija Oskar Edukosa izravno ovisi o povjerenju korisnika u kvalitetu naših usluga u cjelokupnom postupku certificiranja osoblja. Naša djelatnost otvorena je prema svima korisnicima (primarnim i sekundarnim) i prema javnosti.

Pružanje usluga certificiranja osoba i razvoj i održavanje certifikacijske sheme odnosi se na opseg djelatnosti Oskar Edukosa koji će trajno poboljšavati svoju djelotvornost preko elemenata sustava upravljanja kvalitetom.
Zadovoljstvo korisnika naših usluga proizlazi iz načina i kvalitete rada koji se temelji na stručnosti i suvremenim metodama andragoškog rada.

Oskar Edukos djeluje javno, nezavisno i nepristrano prema svim korisnicima usluga, koristeći standardizirane postupke odobravanja certifikacijske sheme, razvoja i održavanja certifikacijske sheme, certificiranja osoblja, praćenja certificiranog osoblja i izbora i praćenja rada suradnika u certificiranju.

Kvaliteta rada jamči se i redovitim godišnjim nadzorom akreditirane certifikacijske kuće ADRIACERT te nadzorom Europske organizacije za kvalitetu EOQ.

Pod kvalitetom podrazumijevamo potpuno ispunjavanje želja korisnika te svih zainteresiranih strana, koje su pismeno utvrđene, usmeno dogovorene ili obradom marketinških podataka identificirane. Pored ispunjenja želja, potreba i zahtjeva kupaca kvalitetu određuje i zadovoljstvo zaposlenika i suradnika, partnera, vlasnika i društvene zajednice.

Odgovornost za kvalitetu snosi svaki zaposlenik, vanjski suradnik i partner u postupku certificiranja osoblja.

Stalno obrazovanje i usavršavanje menadžmenta, djelatnika i vanjskih suradnika jamči da će se naši ciljevi kvalitete doseći i racionalno realizirati.

Svi zaposlenici i vanjski suradnici obvezatni su surađivati na stalnom poboljšanju sposobnosti za kvalitete naših usluga uz kvalitetno provođenje odvijanja odgovarajućih postupaka, a rješenja napisana u ovom Priručniku poštovati kao obvezatnu službenu uputu.

Back To Top