skip to Main Content

Oskar edukos ustanova za certificiranje osoblja, Zagreb

Adresa: ul. Radoslava Cimermana 36a, 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 6594 847

Fax. +385 1 6594 849

E-mail: oskaredukos@oskaredukos.hr

OIB: 70614396328

Back To Top