skip to Main Content

  Oskar edukos ustanova za certificiranje osoblja, Zagreb

  Adresa: ul. Radoslava Cimermana 36a, 10 000 Zagreb

  Tel. +385 1 6594 847

  Fax. +385 1 6594 849

  E-mail: oskaredukos@oskaredukos.hr

  OIB: 70614396328

  Back To Top