skip to Main Content

Oskar Edukos je ustanova za certificiranje osoblja i izobrazbu za potrebe usavršavanja vlastitog osoblja i suradnika, te izobrazbu u programima po kojima se ne može vršiti certificiranje osoblja.

Zastupanje sličnih djelatnosti i izdavaštvo.

Dokumentacija o certificiranju osoblja vodi se posebno kao „ DOKUMENTACIJA KVALITETE“

Oskar Edukos obavlja svoju djelatnost prema Zakonu, normama ISO 9001:2015 i ISO 17024:2012 i drugim normama, Odluci o osnivanju, ovom Statutu i drugim općim aktima Oskar Edukosa.

Programska koncepcija temelji se na iskustvima razvijenih zemalja u ovoj djelatnosti i rezultatima istraživanja potrebnih znanja i sposobnosti menadžmenta i stručnjaka Hrvatske za vođenje, organiziranje i sudjelovanje u suvremenoj proizvodnji, prometu i uslugama.

U pripremanju i realizaciji programa rada Oskar Edukos se oslanja na stručnjake i znanstvenike Hrvatske dokazane u praksi, koji su dodatno školovani prema programima Europske organizacije za kvalitetu.

Razvoj djelatnosti temelji se na otvorenosti  prema  svim novim znanjima i stručnjacima koji svojim sposobnostima mogu pridonijeti kvaliteti usluga. U cilju unapređenja kvalitete svi programi, metode rada i kvaliteta suradnika podliježu stalnoj kontroli korisnika i zainteresiranih institucija.

Osnivanje i osnivač i financiranje

Osnivač Oskar Edukosa je Anita Zado Bešker, rođena 13. 06. 1975. godine, osobna iskaznica: 111412001, PU Zagrebačka, (Zagreb, Radoslava Cimermana 36a)

Ustanova nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti, već za provođenje djelatnosti sukladno članku 9. i članku 10. Statuta.

Financiranje redovite djelatnosti Oskar Edukosa regulirano je u članku 9.  i 10 Statuta.

Organi upravljanja su: Upravno vijeće, Stručno vijeće, Odbor za sheme i ravnatelj

Back To Top