skip to Main Content

Svi IN HOUSE ispiti mogu se dogovoriti sa naručiteljem usluge prema željama i mogućnosti klijenta i Oskar Edukosa.

 • Interni auditor kvalitete 31.01.2019.
 • Interni auditor okoliša  31.01.2019.
 • Interni auditor zaštite zdravlja i sigurnosti  31.01.2019.
 • Interni auditor zračnog prometa 31.01.2019.
 • Interni auditor sigurnosti hrane  31.01.2019.
 • EOQ Quality  Manager 26.02.2019.
 • Interni auditor kvalitete 28.02.2019
 • Interni auditor okoliša 28.02.2019
 • Interni auditor zaštite zdravlja i sigurnosti 28.02.2019
 • Interni auditor zračnog prometa 28.02.2019
 • Interni auditor sigurnosti hrane 28.02.2019
 • Interni auditor kvalitete  29.03.2019. u 14 sati
 • Interni auditor okoliša 29.03.2019. u 14 sati
 • Interni auditor zaštite zdravlja i sigurnosti  29.03.2019. u 14 sati
 • Interni auditor zračnog prometa 29.03.2019. u 14 sati
 • Interni auditor sigurnosti hrane  29.03.2019. u 14 sati
 • EOQ Process Manager 18.4.2019.
 • Interni auditor kvalitete 31.05.2019.
 • Interni auditor okoliša 31.05.2019.
 • Interni auditor zaštite zdravlja i sigurnosti  31.05.2019.
 • Interni auditor zračnog prometa 31.05.2019.
 • Interni auditor sigurnosti hrane 31.05.2019.
 • EOQ Risk Manager 18.06.2019.
 • EOQ Quality  Manager 18.06.2019.
 • Interni auditor kvalitete 05.07.2019
 • Interni auditor okoliša 05.07.2019
 • Interni auditor zaštite zdravlja i sigurnosti  05.07.2019
 • Interni auditor zračnog prometa 05.07.2019
 • Interni auditor sigurnosti hrane 05.07.2019
 • EOQ Quality Auditor  12.07.2019.
 • EOQ Occupational Health and Safety Manager  16.12.2019
 • EOQ Environmental Manager 21.01.2020
 • EOQ Quality  Manager 28.1.2020.
 • EOQ Information Security Management System Manager  18.02.2020
Back To Top