skip to Main Content

Ukupni poslovni uspjeh i profesionalna afirmacija Oskar Edukosa izravno ovisi o povjerenju korisnika u kvalitetu naših usluga u cjelokupnom postupku certificiranja osoblja kao i opredijeljenosti za stalna poboljšanja sposobnosti za kvalitetu. Naša djelatnost otvorena je prema svima korisnicima (primarnim i sekundarnim) i prema javnosti. Ovlašteni smo od strane Europske organizacije za certificiranje osoblja (EOQ CC Agent Croatia) te od 2024. godine postali smo nacionalni poslovni partner/National Business Partners (NBP).

Pružanje usluga certificiranja osoba i razvoj i  održavanje certifikacijske sheme odnosi se na opseg djelatnosti Oskar Edukosa koji će trajno poboljšavati svoju djelotvornost preko elemenata sustava upravljanja kvalitetom.

Zadovoljstvo korisnika naših usluga proizlazi iz načina i kvalitete rada koji se temelji na stručnosti i suvremenim metodama andragoškog rada.

Oskar Edukos djeluje javno, nezavisno i nepristrano prema svim korisnicima usluga, koristeći standardizirane postupke odobravanja certifikacijske sheme, razvoja i održavanja certifikacijske sheme, certificiranja osoblja, praćenja certificiranog osoblja i izbora i praćenja rada suradnika u certificiranju. Kvaliteta rada jamči se i redovitim godišnjim nadzorom Europske organizacije za kvalitetu EOQ.

Pod kvalitetom podrazumijevamo potpuno ispunjavanje želja korisnika te svih zainteresiranih strana, koje su pismeno utvrđene, usmeno dogovorene ili obradom marketinških podataka identificirane. Pored ispunjenja želja, potreba i zahtjeva  kupaca kvalitetu određuje i zadovoljstvo zaposlenika i suradnika, partnera, vlasnika i društvene zajednice.

Odgovornost za kvalitetu snosi svaki zaposlenik, vanjski suradnik i partner  u  postupku certificiranja osoblja.

Stalno obrazovanje i usavršavanje menadžmenta, djelatnika i vanjskih suradnika  jamči da će se naši ciljevi kvalitete doseći i racionalno realizirati.

Svi zaposlenici i vanjski suradnici obvezatni su surađivati na stalnom poboljšanju sposobnosti za kvalitete naših usluga uz kvalitetno provođenje odvijanja odgovarajućih postupaka, a rješenja napisana u ovom Priručniku poštovati kao obvezatnu službenu uputu.

Zagreb,  5.4.2024.

Ravnatelj:
 Zvonimir Polanec, dipl oec

Back To Top