skip to Main Content

Usluga

Cijena

Izdavanje i produženje certifikata  
Usluga izdavanja/produženja certifikata Oskar Edukosa  za sva zanimanja navedena u certifikacijskoj shemi Oskar Edukosa 300,00 kn ili 40 EUR
Usluga produženja certifikata za sva zanimanja navedena u EOQ shemi 675,00 kn ili 90 EUR
Usluga izdavanja certifikata za sva zanimanja navedena u EOQ shemi 1650,00 kn ili 220 EUR
Provedba ispita  
Provedba ispita i izdavanje certifikata za interne auditore 750,00 kn ili 100 EUR
Provedba ispita i izdavanje certifikata za suradnika 2000,00 kn ili 270 EUR
Provedba ispita i izdavanje certifikata za EOQ menadžera (kvalitete, okoliša , sigurnosti hrane, sigurnosti…)

3.750,00 kn ili 500 EUR

 

Provedba ispita i izdavanje certifikata za auditora kvalitete i/ili okoliša 3.750,00 kn ili 500 EUR
Ispit i izdavanje certifikata za tajnice 250,00 kn ili 30 EUR
Ponovljeni ispit za EOQ menadžere (kvalitete, okoliša, sigurnosti hrane, sigurnosti…) i auditore 1.000,00 kn ili 140 EUR
Ponovljeni ispit za suradnike (kvalitete, sigurnosti hrane, …) 500,00 kn ili 70 EUR
Ponovljeni ispit za interne auditore 250,00 kn ili 35 EUR
Verifikacija i odobrenje certifikacijske sheme  
Verifikacija i odobrenje certifikacijske sheme – programi EOQ   7.500,00 kn ili1000 EUR
Verifikacija i odobrenje certifikacijske sheme – programi HR 3.750,00 kn ili 500 EUR
Verifikacija i odobrenje certifikacijske sheme – programi IA 3.750,00 kn ili 500 EUR
 
Izražene cijene su bez PDV-a.

 

 

Back To Top